zabbix (1)


Ubuntu 16.04にzabbix 3.4をインストール

リポジトリを追加 wget https://repo.zabbix.com/zabbix/3.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb sudo dpkg -i zabbix-release_3.4-1+xenial_all.deb インストール sudo apt-get install zabbix-server-mysql... Read More